Προσωπικά Δεδομένα

Το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών (e-shop) της εταιρίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. , ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑ 88   τκ: 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 224 203 www.florosdental.gr έχει δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση των πελατών της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους πελάτες/χρήστες κατά την διάρκεια της εγγραφής τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα, θεωρείται ότι έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται δε από το e-shop της εταιρίας, για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των χρηστών. Τα δεδομένα που ζητούνται για την έκδοση παραστατικών είναι τα νόμιμα αναγκαία για την ορθή διεκπεραίωση των συναλλαγών ανάμεσα στους πελάτες και την εταιρία. Οι πελάτες /χρήστες είναι απολύτως υπεύθυνοι για την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχουν κατά την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της. Βάσει του  Ν. 2472/97 τηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με τον Νόμο.

Είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με το πνεύμα του GDPR για ένα ασφαλές Διαδίκτυο.

Υποδεχόμαστε και εφαρμόζουμε την προστασία της ιδιωτικής ζωής από το σχεδιασμό των εφαρμογών μας και δεσμευόμαστε μόνο για τη συλλογή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των υποσχεθεισών υπηρεσιών σε εσάς, τους πελάτες μας, με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο. Χρησιμοποιούμε μέτρα κρυπτογράφησης σε όλα τα στάδια της συναλλαγής σας μαζί μας και επιπλέον τα δεδομένα σας δεν αποθηκεύονται σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για περισσότερο από το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών που παρέχονται σε εσάς.

Αριθμός επικοινωνίας πελατών: 2310 224 203

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. , ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,
Διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑ 88 τκ: 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 224 203 www.florosdental.gr