17-18 Σεπτεμβρίου 2021: Μaster Class του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων

Μaster Class του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων στις 17-18 Σεπτεμβρίου.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.