Αρπάγη 00

9,25

Αρπάγη προγομφίων νο. 00
Για άνω και κάτω προγόμφιους, κάτω κυνόδοντες και κεντρικούς παιδιών

 

Τιμή προ Φ.Π.Α