Αρπάγη 25

9,25

Αρπάγη γομφίων 25

Για βαθείες παρειακές κοιλότητες δεξιών γομφίων, με ευρύτερο περιθώριο στην παρειακή πλευρά.

Τιμή προ Φ.Π.Α
Κατηγορία: Ετικέτα: