Αρπάγη B6

9,25

Aρπάγη απώθησης ούλων
Β6
Για αποκαταστάσεις V ομάδας σε όλα τα δόντια

Τιμή προ Φ.Π.Α