Χυτευόμενοι άξονες Micro

27,00

  • 20 Χυτευόμενοι  άξονες με σφαίρα Micro (μήκος 7 ή 9 ή 10mm)
Τιμή προ Φ.Π.Α