Χυτευόμενοι άξονες Micro

26,00

  • 20 Χυτευόμενοι  άξονες με σφαίρα MIcro (μήκος 7 ή 9 ή 10mm)
Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης
Τιμή προ Φ.Π.Α