Συμπυκνωτήρας 60-120

18,70

Εργαλείο κάθετης και πλάγιας συμπύκνωσhς με άκρα SS/NiTi 60/120

Τιμή προ Φ.Π.Α