Βίδα τιτανίου

15,00

  • 1 Βίδα τιτανίου για κοχλίωση με τα κατσαβίδια για κεκλιμένα κανάλια 760CS ή 760CSC
Τιμή προ Φ.Π.Α