Σεμινάριο 2 & 3 Δεκεμβρίου 2022 για οδοντιάτρους & οδοντοτεχνίτες, για την ακίνητη προσθετική OT Bridge

Τα σεμινάρια είναι πλήρης. Αν ενδιαφέρεστε για σεμινάρια της Rhein σε Ελλάδα ή Ιταλία, δηλώστε το ενδιαφέρον σας στο τηλέφωνο: 2310 224203 ή με e-mail: info@florosdental.gr και θα σας ειδοποιήσουμε για το επόμενο.