OT Cap & Mono OT Box For Frame ΜICRO size

64,00

Το Κit περιλαμβάνει:

• 2 χυτευόμενες δοκούς (1 ίσια, 1 κυρτή)
• 4 διαφανή συγκρατητικά καπάκια (Κανονική συγκράτηση)
• 4 χυτευόμενες φωλιές Mono OT Box
• 4 δακτυλίους διατήρησης χώρου

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης
Τιμή προ Φ.Π.Α