OT Cap & Mono OT Box NORMAL size

64,00

Κit που περιλαμβάνει:

• 2 χυτευόμενες δοκούς (1 ίσια, 1 κυρτή)
• 4 διαφανή συγκρατητικά καπάκια (Κανονική συγκράτηση)
• 4 χυτευόμενες φωλιές Mono OT Box
• 4 δακτυλίους διατήρησης χώρου

Τιμή προ Φ.Π.Α