Συμπυκνωτήρας 35-70

18,70

Συμπυκνωτήρας με άκρα SS/NiTi 35/70

Τιμή προ Φ.Π.Α