Συμπυκνωτήρας 40-80

18,70

Εργαλείο πλάγιας και κάθετης συμπύκνωσης με άκρα SS/NiTi 40/80

Τιμή προ Φ.Π.Α